ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 62 ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ บริหารงานทั่วไป
23 ธ.ค. 62 ถึง 26 ธ.ค. 62 กีฬาอำเภอ
- -
20 ธ.ค. 62 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4-5
- -
13 ธ.ค. 62 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1-3
- -
06 ธ.ค. 62 ทัศนศึกษา ระดับ อนุบาล1-2
- บริหารงานทั่วไป
11 พ.ย. 62 ถึง 13 พ.ย. 62 การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกกีฬาอำเภอระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- -
23 ต.ค. 62 วันปิยะมหาราช
- -
13 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรณคต รัชกาลที่ 9
- -
13 ต.ค. 62 วันออกพรรษา
- -
10 ต.ค. 62 ปิดกล่องชอล์ก ภาคเ่รียนที่ 1/2562
- บริหารงานทั่วไป
01 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาค เรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 62 งานเกษียณอายุราชการครู นายวนิช ศรีวงษา
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ บริหารงานทั่วไป
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ บริหารงานทั่วไป
29 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนพรรษา รัชการที่ 10
- -
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
- -
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
- -
20 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ
18 พ.ค. 62 วันวิสาขบูชา
- -
16 พ.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ
15 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ
13 พ.ค. 62 เตรียมเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2562
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ
14 เม.ย. 62 งานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
01 เม.ย. 62 ถึง 10 เม.ย. 62 ประชุมวางแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ
29 มี.ค. 62 ปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2561
- บริหารงานทั่วไป
25 มี.ค. 62 ถึง 25 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ บริหารงานทั่วไป
13 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายปี ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ
06 มี.ค. 62 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ฝ่ายวิชาการ
26 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 อบรมพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับเทศบาลตำบลเสลภูมู
เชียงคานฮิลล์ จังหวัดเลย เทศบาลตำบลเสลภูมู
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 กีฬาเทศบาลตำบลเสลภูมิ
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ เทศบาลตำบลเสลภูมิ
21 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ
19 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา
- บริหารงานทั่วไป
17 ก.พ. 62 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูโพธิวรสถิต วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์ไทร อำเภอเสลภูมิ /ข้าราชการครูการแต่งกายด้วยชุดปกติขาว บริหารงานทั่วไป
13 ก.พ. 62 สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ
06 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 อบรมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ฝ่ายวิชาการ
02 ก.พ. 62 สอบ O-Net
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 62 วันครู
โรงเรียนเสลภูมิ/ผู้บริหารสถานศึกษาใส่ชุดสูทธสมาคมผู้บริหาร ข้าราชการครูสุภาพสตรีใส่ชุดผ้าไหมไทย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 ม.ค. 62 วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป