ผู้บริหาร

นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/07/2016
ปรับปรุง 14/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 39862
Page Views 45909
ภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ทางเทศบาลจัดขึ้น วันเสาร์ที่14 มกราคม พ.ศ 2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 15 ครั้ง )
นโยบายการออกกำลังกายทุกวันพุธ...โรงเรียนเราก็ทำนะ..
( จำนวน 5 รูป / ดู 27 ครั้ง )
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
( จำนวน 5 รูป / ดู 20 ครั้ง )
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 25 ครั้ง )
ทัศนะศึกษา ป.3-ป.5 ณ.สวนสัตว์อุบลราชธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู 26 ครั้ง )
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (ทำดีเพื่อพ่อ)
( จำนวน 5 รูป / ดู 23 ครั้ง )
งานเกษียณอายุราชการ...แม่ครูชาดี รอเสนา...แม่ครูงามจิต ธรรมคง...แม่ครูพรพรรณ หาญชำนิ
( จำนวน 5 รูป / ดู 53 ครั้ง )
งานวันแม่ 12 สิงหา
( จำนวน 5 รูป / ดู 63 ครั้ง )
ร่วมแสดงผลงานโรงเรียนดีประจำตำบล ณ.โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
( จำนวน 5 รูป / ดู 62 ครั้ง )
นักเรียนร่วมกันทำขนมขายสร้างรายได้ระหว่างเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 111 ครั้ง )
ท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมโครงการสานพลังประชารัฐ
( จำนวน 3 รูป / ดู 74 ครั้ง )
โครงการฝึกวิชาชีพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 66 ครั้ง )