ผู้บริหาร

นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/07/2016
ปรับปรุง 07/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 47154
Page Views 54720
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชารี ศิริวารินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2479-2492)
ชื่อ-นามสกุล : นายกอง บุตรชารี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2502-2513)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ บุญปก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2513-2516)
ชื่อ-นามสกุล : นายบรม โครรนาแพง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2516-2529)
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย พฤษชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2529-2546)
ชื่อ-นามสกุล : นายแปลก อัตภูมิ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2546-2547)
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2547-2548)
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร คุณธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2548-2557)
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2548-ปัจจุบัน)