ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี (อ่าน 153) 04 ก.พ. 64
รับของขวัญวันเด็กและมอบของขวัญวันเด็กให้นักเรียน (อ่าน 219) 08 ม.ค. 64
ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ศิลานคร เกมส์ 2563 (อ่าน 3225) 20 ธ.ค. 63
รายงานการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านดงประเสิรฐ (อ่าน 3381) 10 ก.ย. 63
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต บายศรีสู่ขวัญครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (อ่าน 3398) 09 ก.ย. 63
มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงโรคติดเชื้อ COVID-2019 (อ่าน 3378) 09 ก.ย. 63
ขอเชิญประชุมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3384) 09 ก.ย. 63
ขอเชิญรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบมีเงื่อนไข) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3391) 09 ก.ย. 63
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 3372) 13 ส.ค. 63