ปฐมวัย

นางสาวภรทมน ขวัญศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาววัชรีพร สาโยธา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3