กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปวริศา นารถน้ำพอง
ครู คศ.3

นางดวงจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2