กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิกุล ย่อมมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฎฐชา มุ่งดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2